Serveis d'accessibilitat

El nostre objectiu és eliminar barreres a la comunicació perquè totes les persones puguin gaudir de les arts escèniques en igualtat de condicions. Per això, incorporem mesures d’accessibilitat als espectacles d’arts escèniques.

SUBTITULAT ADAPTAT

Les persones amb discapacitat auditiva es poden ajudar del subtitulat per seguir l'obra. El subtitulat adaptat per a sords ofereix la transcripció dels diàlegs, la identificació dels personatges mitjançant colors, informació dels sons i sorolls i entonació dels diàlegs.

AUDIODESCRIPCIÓ

L'audiodescripció és el mètode més eficaç perquè persones cegues o amb discapacitat visual puguin accedir a la informació transmesa per una imatge o un espectacle cultural. A través d'uns auriculars les persones poden escoltar una veu en off que descriu el contingut visual rellevant de l'obra de teatre.

BUCLE MAGNÈTIC INDIVIDUAL

La gent gran i/o amb discapacitat auditiva usuàries de pròtesis auditives (audiòfon o implant coclear) poden escoltar el so de l'obra nítidament mitjançant la utilització d'un sistema FM connectat a un llaç d'inducció o bucle individual.

SO AMPLIFICAT AMB AURICULARS

Els usuaris que tinguin discapacitat auditiva o vulguin sentir millor l'espectacle poden escoltar el so de l'obra a través d'uns auriculars.

TOUCH TOUR (VISTA TÀCTIL)

Visita organitzada i prèvia a la funció accessible amb audiodescripció on els assistents poden tocar elements del vestuari, l'attrezzo i l'escenografia de l'obra a la que assistiran posteriorment.

INTERPRETACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES

Llengua natural de caràcter visual, gestual i espacial que correspon al mitjà de comunicació oficial per a les persones sordes.

MOTXILLES VIBRATÒRIES

Motxilles amb capacitat de registrar les freqüències del so, reproduint-les en forma de vibracions. D'aquesta manera, persones amb discapacitat auditiva, poden sentir la música a través de les vibracions d'una manera molt més immersiva.

LECTURA FÀCIL

Sistema d'escriptura que permet la lectura i comprensió senzilla del seu contingut, abarcant el text, les il·lustracions i la maquetació. Les persones amb discapacitat cognitiva poden accedir al programa de mà adaptat a la lectura fàcil i escoltar àudio-explicacions o àudio-fàcils que les ajudin a la comprensió.

SUBTITULAT INTERLINGÜÏSTIC

Traducció, timing i partició dels subtítols. Tot tipus de formats i modalitats. Un traductor amb experiència s'encarrega del llançament dels subtítols.