QUI SOM

Teatre Accessible és un projecte pioner a Espanya dedicat a integrar mesures d’accessibilitat en el teatre. Neix en 2011 amb el suport de la Fundació Vodafone, el Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” i l’empresa tecnològica Aptent. 

Adaptem obres de teatre incorporant subtitulat, audiodescripció i llengua de signes. Equipem els centres culturals amb sistemes FM d’ajuda auditiva i organitzem experiències inclusives com Touch Tours i col·loquis. Més de 16.000 persones grans i persones amb discapacitat auditiva, discapacitat visual i discapacitat cognitiva s’han vist beneficiades gràcies al projecte.

MISSIÓ

Fomentar l'accessibilitat i la inclusió en les arts escèniques perquè les persones amb discapacitat i persones grans puguin exercir el seu legítim dret d'accés a la cultura en igualtat de condicions.

VISIÓ

Aconseguir que tots els teatres d’Espanya ofereixin contingut accessible a les persones amb discapacitat i a les persones grans.

VALORS

DEMOCRATITZACIÓ DE L'ACCÉS A LA CULTURA

L'accés i la participació en la vida cultural de totes les persones és un dret humà fonamental que ha de ser respectat.

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I DISSENY PER A TOTS

Perseguim eliminar les barreres en la comunicació perquè totes les persones puguin accedir a la cultura en igualtat de condicions.

IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Les persones amb discapacitat han de tenir els mateixos drets que la resta de les persones. Això inclou el dret a l'accés ple a la cultura i a la participació en la vida cultural.

TEATRE ACCESSIBLE ESTÀ ALINEAT AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES.

LES NOSTRES FITES

0
Ciutats
0
Teatres
0
Obres
0
Representacions
+ 0
Persones beneficiades
+ 0
Persones amb discapacitat contractades